NASLOVNA O NAMA MATERIJALI VIJESTI ARHIVA GALERIJA LINKOVI KONTAKT

 

WEB SEKCIJA
ZANIMLJIVOSTI
GALERIJA
ZAKONI I AKTI
TEME +
1. Lov
2. Krzno
3. Zatočeništvo

VIJESTI

Želimo siguran grad 14.08.2009.

Visoko
05.08.2009.
Adnan Jasho Jašarspahić

Kao i u drugim općinama Zeničko – dobojskog kantona i u Općini Visoko aktuelan  je problem pasa lutalica i napuštenih ljubimaca. Građani općine Visoko se ne osjećaju sigurnim na ulicama grada zbog mogućnosti napada od istih, bojeći se kako za vlastitu sigurnost tako i za sigurnost svoje djece.

Na prošloj sjednici Općinskog vijeća Visoko općinski vijećnik  Narodne stranke Radom za boljitak Sakib Mostić postavio je vijećničko pitanje koje se odnosi na veliki broj pasa lutalica, te je konstatovao da se po tom pitanju treba reagovati urgentno. Zatražio je od nadležnih institucija da ovaj problem riješe što je moguće prije da bi se građani ponovno osjećali sigurnima u svom gradu, kao i da se formira, po mogućnosti,  institucija za zbrinjavanje napuštenih ljubimaca, što je sve češća pojava. Rješavanje ovog problema treba da bude izvršeno na civiliziran način, a na čemu je vijećnik Sakib Mostić i insistirao. Poslije održane sjednice općinski vijećnik Narodne stranke Radom za boljitak Sakib Mostić kao i općinsko povjerenstvo Visoko dobilo je mnogo pohvala od strane građana, jer se prepoznao pravi problem koji već izvjesno vrijeme okupira pažnju građanima i stvara im velike probleme dok hodaju gradom.

izvor :
http://www.visoko.co.ba/

14.08.09  NOA Banja Luka    

Saradnja: Društva NOA i gospodina Sakiba Mostića predsjednika Udruženja poljoprivrednika Visoko

U cilju opšte i zdravstvene sigurnosti građana Visokog uz primjenu zakonskih i kulturoloških prihvatljivih metoda zbrinjavanja pasa i mačaka bez vlasnika u području opštine Visoko, na zamolbu gospodina Sakiba Mostića, uspostavljena je saradnja koja će na zadovoljstvo građana Visokog ubrzo dati očekivane rezultate. Gospodin Sakib Mostić je tokom radnog sastanka u Banja Luci sa predsjednikom Društva NOA, inicirao i osnivanje Društva za zaštitu životinja, NOA u Visokom, što je prihvaćeno u cilju što kvalitenije saradnje i boljeg osposobljavanja stručnih timova na terenu, kao i radi same potreba edukacije imaoca kućnih ljubimaca u Visokom koji će kroz aktivnosti novoosnovanog Društva NOA Visoko biti trajno u prilici da se upoznaju sa svojim građanskim pravima i obvezama u pogledu držanja kućnih ljubimaca u skladu sa gradskim odlukama i zakonima koji regulišu ovu oblast.  

Gospodin Sakib Mostić je u pratnji saradnika posjetio Društvo NOA Banja Luka, dogovorene su konkretne aktivnosti, uspostavljena je saradnja te je istaknuta potreba brzog djelovanja u provedbi utvrđenih aktivnosti. Ova saradnja  sa Društvom za zaštitu životinja NOA ima za cilj i potpunu  provedbu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH u praksi na području Općine Visoko, što je takođe za pozdraviti. Društvo NOA će u okviru djelovanja podsticati Kožarsko tekstilni kombinat u Visokom u  smijeru primjene i proizvodnje sve prihvatljivije Eko kože, koja je sve prisutnija kao materijal i dostojna zamjena za kožu animalnog porijekla, koja vremenom postaje sve manje tražen materijal.

Radna grupa sastanka definisala je neophodnost intervantne izgradnje, po fazama prioriteta NO KILL prihvatilišta, za napuštene kućne ljubimce. Naznačena je moguća lokacija koja odgovara tehničko-sanitarnim uslovima neophodnim za izgranju prihvatilišta. Buduće prihvatilište bi imalo karakter multimedijalnog rekreativnog centra sa sadržajima koji osiguravaju samoodrživost i neovisno funkcioniranje po dovršetku radova na kompleksu u cjelosti. Ovakvim pristupom se opravdava ova investicija koja trajno rješava pitanje napuštenih životinja u Visokom uz mogućnost ponude susjednim opštinama u vidu najma usluga ili kroz direktnu ponudu učešće u projektnoj fazi. Što bi ujedno omogućilo partnerstvo općina i proširenja kapaciteta i ponude kao i sadržaja te osiguralo nova radna mjesta  kao i bolju međuopštinsku saradnju i jaču osnovu prema ino investitorima, partnerima društvima za zaštitu životinja u dijaspori i svijetu. Uz napomenu da je Društvo NOA članica WSPA svjetske asocijacije za zaštitu životinja koja djeluje u preko 150 zemalja svijeta čije je sjedište u Londonu.

http://www.drustvonoa.org/dokumenti/Tabela

Za projekte usmjerene prema EU fondovima, namjenjene upravo sufinasiranju i potrebama rješavanja konkretnih problema lokalnih zajednica  potrebno je uvezivanje ciljeva usklađenih sa potrebama više različitih zainteresiranih subjekata. Ovo je jedan od bitnih preduslova za dobijanje nedovoljno iskorištenih sredstava EU fondova. Prihvatanje u društvo europskih zemalja je u koorelaciji i sa etički prihvatljivim načinom rješavanja zbrinjavanja napuštenih kućnih ljubimaca. Humane metode u skladu sa odredbama Zakonona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, pravilno predlaže i inicira gospodin Sakib Mostić, u osnovi ova rješenja su i  jedina ispravna zakonom prihvaćena rješenja sa utvrđenim rokovima i načinom primjene.

Visoko prihvatanjem ovih prijedloga i načinom rada je u poziciji lidera u regionu po načinu rješavanja zbrinjavanja  napuštenih kućnih ljubimaca. NO KILL strategija uz edukaciju imaoca, sterilizaciju  ženki napušenih kućnih ljubimaca te njihovo udomljavanje je provjerena strategija s potvrđenim rezultatima, preporučena od strane svijetskih vodećih autoriteta ove oblasti. Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BiH upravo nalaže ova rješenja  što BiH konačno dovodi u rang europskih zemalja.

Foto detalji posjete :

INFO NOA

KALENDAR
© 2006 - 2008 - Design by SM