NASLOVNA O NAMA MATERIJALI VIJESTI ARHIVA GALERIJA LINKOVI KONTAKT

 

WEB SEKCIJA
ZANIMLJIVOSTI
GALERIJA
ZAKONI I AKTI
TEME +
1. Lov
2. Krzno
3. Zatočeništvo

VIJESTI

BiH od zatočenih divljih životinja pravi mrtvu prirodu po kratkom postupku 23.09.2009.

VLADA FEDERACIJE BiH
Federalno ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva
N/r gosp.mr.sc. Damir Ljubić, minister
 
Predmet : Zahtjev za hitno stavljanje pod zaštitu svih ilegalno zatočenih divljih životinja u Federaciji BiH

Poštovani,

22.09.2009 god. Društvo NOA je dobilo imformaciju od Federalnog šumarsko-lovnog inspektora gosp. Sulejmana Hašimbegovića da je izdao nalog kantonalnim lovnim inspektorima da izvrše inspekcijski nadzor svih mjesta gdje se nalaze zatočene divlje životinje te da je donesena odluka o rješavanju ovog problema njihovim odstrelom. Molimo Vas da  donesete odluku o stopiranju provođanja odluke lovnog inspektora i stavite pod zaštitu sve divlje zatočene  životinje za koje je ovakva odluka donesena do trenutka njihovog humanog i adekvatnog udomljavanja.

OBRAZLOŽENJE :

08.09.2009 god. službeno smo se dopisom obratili Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, Šumarsko lovni inspektorat N/r Gosp.Muhamed Hodžić, sa molbom da nam dostavi informaciju o broju zatočenih divljih životinja (prvenstveno medvjeda i vukova) na području Federacije BiH. Znali smo da gosp. Hodžić raspolaže ovim podatkom jer ih je iznio u članku “Nezakonito zatočena divljač u FBiH”- časopis “AS” br. 491 od 19/20.7.2008 god. Kako smo naveli u dopisu razlog našeg traženja ovih podataka je da što preciznije planiramo potreban kapacitet u izradi našeg projekta izgradnje rehabilitacionog centra za divlje životinje za područje BiH. Na žalost, činjenica je da već godinama veći broj divljih životinja boravi  u ilegalno potpuno nehumanim i neprimjerenim  uslovima gdje ih držaoci uglavnom  zlokoriste  kao atrakciju i reklamu za svoje ugostiteljske objekte. Svi su oni došli u ruke držaoca zahvaljujući nesavjesnim lovcima koji su im ubili majke. Godinama kao zanimljivost na našim TV ekranima prikazivao se prilog (kao zanimljivost) medvjed na rijeci Ugar koji “PIJE PIVO”. Za ovog medvjeda primili smo više apela za njegovo spašavanje pa između ostalog i od predstavnika mnogih Ambasada u BiH.

Tokom niza  godina niti jednoj inspekcijskoj službi nije palo na pamet da interveniše i da na adekvatan način spriječi mučenje životinja. Višegodišnje “zatvaranje očiju”nadležnih institucija, Šumarsko-lovni inspektorat  želi da ispravi općim   odstrelom u trenutku kada je dobio našu informaciju da stvaramo uslove za humano zbrinjavanje zatočenih životinja. Potpuno je civilizacijski neprihvatljivo i licemjerno,bez obzira koji Zakon stoji iza te odluke, da zbog birokratske nesposobnosti  i ljudske neodgovornosti ove životinje plate  svojim životima. Uostalom, u takav položaj su došle   zahvaljujući  lakomosti, nesposobnosti  i bahatosti Lovačkog saveza koji nije u stanju da vojsku svojih  članova drži pod kontrolom i da spriječi krivolov po  kojem je BiH među vodećima u Evropi. Kako je moguće da za medvjede lovostaj počinje 15.maja ako znamo da ženke  donose mlade krajem januara i početkom februara? Zbog te i takve  odluke već  godinama  stradavaju ženke koje imaju podmladak  a njihova  mladunčad nelegalno  i bez kontrole  dospijeva u ruke onih koji u svemu  samo  vide svoj  lični  interes te na  njihovoj nesreći   stječu profit.

BiH je posljednja zemlja u Evropi koja ne vodi računa o svom  pa ni  općem globalnom životinjskom  dobru i koja na ovakav neciviliziran  način, odstrelom “pomaže” već  ugroženim životinjama u trenutku kada u cijelom svijetu a posebno  u EU se  poduzimaju očajnički  napori na konzervaciji  i spašavanju  svake pojedine  jedinke  radi očuvanja ukupnog genetskog potencijala. Zbog toga svijet  BiH doživljava: CRNOM  RUPOM  NA  EVROPSKOM  KONTINENTU.

Vjerujemo da shvatate da će provođenje odluke o odstrelu izazvati međunarodni skandal i čitavu  lavinu  reakcija javnosti  svjetskih  asocijacija za zaštitu  životinja  kao i humanista uopšte. Ovakav čin bi bio svjetski presedan i brutalan atak na kulturološko - civilizacijske  tekovine  građana BiH. Činjenice ukazuju da BiH institucije  ni jednim Zakonom ne mogu predhodni  zločin prekriti novim zločinom protiv životinja, pogotovo ako se uzme u obzir da većina Zakona BiH u ovoj oblasti  štite pojedine lobije i profitere. Isto tako ni jedan Zakon  ne smije biti u suprotnosti sa UN Deklaracijom o pravima životinja  koju  je potpisala i BiH.
            

Naše Udružanje NOA  intenzivno radi na pripremi dokumentacije za izgradnju rehabilitacionog centra za divlje životinje u BiH po standardima Evropske Unije. projektu  imamo saradnju i podršku naših partnera “NOA-Internacional” : NOA -Francuska, NOA-Danska i NOA- Kanada te WSPA (World Society for the Protection of Animals), asocijacije koja djeluje u preko 150 zemalja svijeta,  čija smo punopravna  članica. Molimo Vas  da hitno  spriječite provedbu ove višestruko štetne i  ishitreno donijete odluke te da pod potpunu zaštitu stavite  SVE zatočene divlje životinje koje se  nalaze u privatnom i nelegalnom vlasništvu u BiH do trenutka njihovog  smještanja u rehabilitacione centre za životinje  kojima nije moguć povratak u slobodnu prirodu. Životinje koje su ilegalno zatočene nisu krive za dosadašnje propuste i neučinkovitost i njihovim odstrelom BiH bi bila suočena sa međunarodnom osudom nesagledivih razmjera. Vjerujemo da ćete ispravno postupiti i Vašim aktivnostima  pomoći da u BiH  izgradimo rehabilitacioni Centar i na taj način spasimo živote ovih divnih bića. Isto tako vjerujemo da ćete ispravnom odlukom pokazati domaćoj i svjetskoj javnosti odlučnost institucija BiH da štite životinjski svijet što je ujedno  jedan od preduslova prihvatanja BiH  u društvo razvijenih demokracija.U tom slučaju  BiH bi potvrdila  svoju  pripadnost  civiliziranom  razvijenom svijetu.

Želimo Vam naznačiti da za sve negativne posljedice koje bi proizašle iz neadekvatnih odluka smatrat ćemo odgovornim direktno Vas i Ministarstvo na čijem ste čelu. Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije  i molimo da nas u najkraćem roku pismeno obavijestite o poduzetim mjerama.

S poštovanjem

Dragomir Mijić
Predsjednik

POŠALJI PROTESTNU PORUKU:

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH

Ministar gosp.mr. sc. Damir LJubić

Titova 15. , 71000 Sarajevo, BiH

Tel:+387 33 44 33 38

Fax: +387 33 66 36 59

Email: kabinet@fmpvs.gov.ba

POGLEDAJ JOŠ:

- BiH od zatočenih divljih životinja pravi mrtvu prirodu po kratkom postupku

INFO NOA

KALENDAR
© 2006 - 2008 - Design by SM