NASLOVNA O NAMA MATERIJALI VIJESTI ARHIVA GALERIJA LINKOVI KONTAKT

 

WEB SEKCIJA
ZANIMLJIVOSTI
GALERIJA
ZAKONI I AKTI
TEME +
1. Lov
2. Krzno
3. Zatočeništvo

VIJESTI

U požaru stradavaju najveći centri biodiverziteta u BiH 20.10.2011.


Livanjsko polje i Park prirode „Hutovo blato“ su gorili zbog nebrige vlasti i nesavjesnog ponašanja grupa i pojedinaca. U nastavku  je saopštenje za javnost Ornitološkog društva „Naše ptice“ i mapa na kojoj je označeno opožareno područje, gdje se procjenjuje da je 90% vegetacije izgorilo. Ova katastrofa očit je pokazatelj da institucije koje su nadležne za zaštitu prirode nisu dorasle zadatku te da  nefukcioniaraju ni u osnovnom  elementarnom obliku. Zaštita životinja i njihovih staništa njima je samo seminarska tema i ino. dnevnica.  Saopštenje za javnost

Povodom požara koji je zahvatio Park prirode “Hutovo blato”, Ornitološko društvo “Naše ptice” ovim putem želi da upozna javnost sa dalekosežnim i drastičnim posljedicama ovog i drugih nemilih događaja koji se dešavaju u posljednje vrijeme na RAMSAR područjima u Bosni i Hercegovini. Naime, prije sedam dana paljenje trske i vegetacije zabilježeno je i na Livanjskom polju, čime je i ovo značajno područje za ptice dovedeno u opasnost.

Ovi događaji samo su neizbježan rezultat neefikasnog sistema zaštite prirode u Bosni i Hercegovini. U prilog tome, možemo navesti i naša ranija obraćanja javnosti kada smo ukazivali na probleme krivolova, uništavanja staništa, neplanske gradnje i sl.

Slučaj Hutovog blata bio je očekivan s obzirom na opasnosti kojima je izložen Park nakon raspuštanja rendžerske službe uvjetovanog smanjenjem finansiranja, a na što je u više navrata upozoravao i javno ukazivao direktor Parka prirode “Hutovo blato” Nikola Zovko.

Nadamo se da će ovog puta odgovorne institucije, ministarstva i pojedinci pristupiti aktivnom rješavanju problema zaštićenog područja Hutovog blata, ali i drugih područja, a ne skrivati se i bježati od vlastite odgovornosti prebacujući krivnju na JP “Hutovo blato” koje samo pravno formalno upravlja ovim područjem bez ikakve podrškei spremnosti da mu se pomogne.

Zbog svega iznesenog naglašavamo da je “upaljen znak uzbune” nad kraškim poljima, planinskim vijencima idrugim centrima biodiverziteta u Bosni i Hercegovini kojima prijeti opasnost nestanka zbog neefikasnosti sistema zaštite prirode u Bosni i Hercegovini. Zato pozivamo sve odgovorne da hitno pristupe rješavanju nagomilanih problema kao najvišeg nacionalnog interesa.
Postavlja se pitanje da li iza ovog i ranijih problema stoji “ekološka mafija” potpomognuta različitim lobijima koji imaju interes da dokažu da ovo područje treba uništiti i na svaki način ga degradirati do te mjere da više nema svrhe govoriti o njegovom međunarodnom značaju za zaštitu biodiverziteta, osobito ptica, već ga pretvoriti u “privrednu” pustopoljinu u vlasništvu jednog lica ili korporacije.

http://www.hutovo-blato.ba/   

http://www.ptice.ba/index.php?option=com_

In fires destroyed the biggest biodiversity hotspots in BiH 

Livanjsko polje and Nature Park “Hutovo blato” in the last week burned caused by the negligence of authorities and unconscientious behaviour of groups and individuals.

Attached are the press release of the Ornithological Society „Our Birds“ and the map with the burned area where the estimation of the damage to the vegetation is 90%.

Press release

On the occasion of the fire that affected the Nature Park "Hutovo blato" the Ornithological Society "Our Birds" hereby wishes to inform the public with far-reaching and drastic consequences of this and other dreadful events that are happening lately in the Ramsar and IBA sites in Bosnia and Herzegovina. Specifically, a week ago burning of reed beds and vegetation was recorded on Livanjsko polje. The fire put at risk this important bird area.

These events are the inevitable result of the inefficient nature conservation system in Bosnia and Herzegovina. In support of this, we can state our earlier address to the public when we pointed out the problems of illegal hunting, habitat destruction, unplanned construction, etc.The “Hutovo blato” case was expected considering the dangers it was exposed to after the dismiss of the Ranger service because of reduced funding. The director of the Park, Nikola Zovko, continuously pointed and addressed in public the problem of the constant reducing of the funding throughtout the years.

We hope that this time the relevant and responsible institutions, ministries and individuals will take an active problem-solving approach to solve the “Hutovo blato” and other protected areas problems. The hope is that they will stop hiding and running away from their responsibility by passing the blame on the Public Company "Hutovo blato" that is only the formal legal manages this area without any support from the authorities.

Because of everything said and done until now we point out that the "alarm call is on" for karst poljes and other biodiversity hotspots in Bosnia and Herzegovina which are in danger because of the inefficiency of the nature conservation system. Therefore we call on all responsible to urgently approaches to the solving of accumulated problems as highest national interest.

The question is whether behind this and previous problems is "eco-mafia" aided by various lobbies who have interest to prove that this area should be destroyed, and in every way to degrade it to the point that there is no point in telling about their international importance for the protection of biodiversity, particularly birds, but to turn it into "economic" waste land owned by one person or corporation.

Požar koji je uništio Hutovo blato podmetnut
 
Požar koji je u petak izbio u Parku prirode Hutovo blato kod Čapljine u subotu je stavljen pod kontorolu, potvrdili su mostarski vatrogasci.

Direktor Parka prirode Hutovo blato Nikola Zovko kazao je za RSE da je požar koji je uništio 80 posto Parka prirode Hutovo blato zasigurno podmetnut.

„Požar mogu podmetnuti različite interesne skupine, jer u prostoru imamo i lovce i ribolovce i krivolovce, stočare. Ko će sad znati ko je podmetnuo. A moguće je da je neko i iz revolta zbog samog odnosa vlasti prema ovom području. Dakle, nije ni to isključeno da je neko i zbog toga to napravio, zbog nebrige prema parku“, odgovorio je Zovko na pitanje ko je mogao podmetnuti požar.

On je naglasio da je neko znao gdje podmetnuti požar, jer je on izbio upravo na sjevernoj strani sa koje je ga je bura raznijela po cijelom parku.

http://www.ptice.ba/

Zovko je kazao kako je Park prirode, za koji je nadležna Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, prepušten propadanju već duže vrijeme, bez novca i uprave.

"Protekle dvije godine imamo probleme oko upravljanja, često smo bili bez nadzornog odbora, nije bilo ni ravnatelja jedno vrijeme, lovočuvari su već dvije godine kući, dakle, područje je potpuno bez nadzora," kaže Zovko, te navodi da se ni za vrijeme požara niko od vlasti nije interesovao za situaciju, niti došao u Hutovo blato.

„Oni inače svo vrijeme nisu pokazivali neki interes za rješenje problema parka, a pogotovo sada u tehničkom mandatu. Tako da nas izravno pogađa ovo neformiranje vlasti u državi, osobito u našoj županiji“, zaključio je Zovko.

U Hutovom blatu u petak je izbio požar nezapamćenih srazmjera koji je uništio više od 80 hektara, odnosno veliki dio biljnog svijeta u Parku prirode, koji je jedinstvena submediteranska močvara u Evropi i koji se smatra jednim od najvećih zimovališta ptica u Evropi.

Posljednja močvara u kršu na planeti

Vlasti se nisu zainteresovale da riješe problem Hutovog blata ni ni nakon što je nedavno tamo pronađeno i 14 velikih plantaža sa zasadima indijske konoplje od koje se proizvodi marihuana.


Sa 163 vrsta ptica, 630 biljnih vrsta, te bogatim ribljim fondom u pet jezera, Hutovo blato nalazi se na Privremenoj listi nacionalnih spemenika BiH.

Historija "Hutova blata" kao zaštićenog dijela prirode počinje od 03. juna 1954. godine kada je ustanovljen ornito-faunistički rezervat "Hutovo blato" 6144 ha. U sklopu ornito-faunističkog rezervata 1959. god. izdvojen je strogi ptičiji rezervat Škrka, zatvoren za ribarenje, lov i druge ekonomski isplative aktivnosti.

Zbog svog međunarodnog značaja, "Hutovo blato" je 1971. god. uvršteno u "Popis močvara od međunarodnog značaja", a 1980. god. uvršteno je u "Međunarodni projekt za zaštitu mediteranskih močvara".

Međunarodni Savjet za zaštitu ptica (ICBP) uvrstio je 1998. god. "Hutovo blato" u listu međunarodno važnih staništa ptica.

Park prirode "Hrtovo blato" upisan je i u listu močvara od međunarodne važnosti po metodologij Ramsarske konvencije i registrirano je pri UNESCO-vom Direktoratu u Parizu i nalazi se na popisu 150 močvarnih staništa od važnosti za cijeli svijet.

 

INFO NOA

KALENDAR
© 2006 - 2008 - Design by SM