NASLOVNA O NAMA MATERIJALI VIJESTI ARHIVA GALERIJA LINKOVI KONTAKT

 

ZANIMLJIVOSTI
ZANIMLJIVOSTI

OD DAVNINA DO DANAS O ZMIJAMA

Od davninina, kod ljudi semitske i grčke kulture, zmija je bila znak sila života ali i sila smrti. Grci su vjerovali da je zmija donijela Eskupalu ljekovite biljke i zato je i danas simbol medicine (zmija omotana oko štapa). I danas zmija ima simboličko značenje s negativnim i pozitivnim značenjem.

 

Simbol zmije

Nakon sklapanja saveza, Mojsije i njegov narod boravili su neko vrijeme blizu Sinaja, uspostavljajući određeni stepen socijalne i religijske organizovanosti. Zatim su krenuli sjeverno te neko vrijeme bili kod Puniona u Arabi gdje se nalazio najveći rudnik bakra u 13. st. pr. Kr. Tu su arheolozi iskopali bronzane zmije. Mojsiju kao utemeljitelju židovskog monoteizma zmija nije magijski ili mitski lik s vlastitim silama nego znak sposobnosti da iscjeljuje svoj narod. Onaj  koji je kaznio svoj narod ujedima ljutih zmija zbog njihove nezahvalnosti ima moć izliječiti taj narod po simbolu zmije. Uzdignuta zmija kao simbol ozdraviteljske moći  postala je zato nagovještaj ozdravljenja. Slično je i sa simbolima s više mogućih značenja, jer obuhvataju  proturječje patnje koja liječi i smrti koja život daje.

- www.znanje.org

- www.hyla.hr

- www.zh.zadweb.biz.hr

Da li volite gledati emisije o životinjama? Ja volim. Ali, jedna od stvari koje moja žena kod mene ne može razumjeti, jeste i kako neko može voljeti gledati emisije o zmijama. Biblija dosta često spominje zmije. Neko je izračunao da se zmija spominje ukupno 53 puta u Bibliji. Možemo reći da Biblija, skoro pa i počinje sa spominjanjem zmije. Prvo pitanje koje se nalazi u Svetom Pismu, postavio je Sotona koji je preuzeo oblik zmije. Zašto je Sotona preuzeo baš oblik zmije? Jedna od karakteristika sotonine taktike, jeste da se služi privlačnostima ne bi li  tako prevario ljude.

Lično mislim da je ovo jedan od razloga zašto je govorio baš u obličju zmije. Moramo ovdje naglasiti da zmija, koju mi danas poznajemo, nije ličila na vrstu koja je stvorena prilikom stvaranja. "Zmija je u to doba bila među najmudrijim i najljepšim stvorenjima na Zemlji. Imala je krila, i dok je letjela blistala je zasljepljujućim sjajem, u boji uglačanog zlata. Odmarajući se među olistalim granama zabranjenog drveta i naslađujući se njegovim ukusnim plodom, privlačila je pažnju gledaoce koji su uživali u prizoru."

Sotona nije imao dopuštenje da Adama i Evu kuša po cijelom Edenskom vrtu. Bilo mu je dopušteno da ih iskuša samo kod drveta poznanja dobra i zla. Nakon pada u grijeh naših praroditelja, prokletstvo je izrečeno i nad zmijom pošto je upotrijebljena kao sotonin posrednik. "Od najljepšeg stvorenja u polju, kome su se svi divili, morala je postati najniže i najprezrenije biće, stvorenje koga će se bojati i koga će mrziti i ljudi i životinje."

Od toga trenutka, pa sve do kraja Biblije, zmija je simbol grijeha i Sotone. Postoji samo nekolicina spominjanja ove životinje u Bibliji, u simboličnom smislu, a koja pri tome ne podrazumijevaju grijeh ili Sotonu. Prva dva poglavlja opisuju Raj, gdje je sve bilo savršeno. Treće poglavlje Biblije započinje sa zmijom. I kako je zmija, tj. Sotona kroz zmiju, stupila na pozornicu, nema više Raja. Dolazi grijeh. Treće poglavlje opisuje pad naših praroditelja.
Isto tako Otkrivenje 20. poglavlje, treće poglavlje od kraja Biblije, opisuje uništenje zmije, tj. Sotone  "Stara zmija" upućuje na sotoninu prevaru u Edenskom vrtu. Posljednja dva poglavlja Biblije, kao i prva dva, opisuju Raj, savršenstvo.

Želio bih da kao temelj današnjeg razmišljanja, uzmemo možda najpoznatiji tekst Svetog pisma gdje se spominje zmija.  I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni".  Normalno je da je pustinja bila puna zmija. One su bile tu tokom cijelog putovanja kroz pustinju. Ali zmije nisu ujedale Izraelce zato što su bili pod zaštitom. Kada su odgurnuli Boga, odgurnuli su i njegovu zaštitu.

I danas se mnogi ljudi pitaju zašto je  dopušteno  da  ljude  snalaze problemi i nevolje. Ali kada ljudi odbacuju stvoritelja , odbacuju i njegovu zaštitu. Ljudi ne pate toliko zato što neko  šalje nevolje na njih, nego zato što su odbili njegovu zaštitu. Govoreći o posljednjem vremenu, Duh proroštva naglašava sve učestalije nesreće i  događanja  zato što se Duh stvaraoca  postepeno povlači sa Zemlje.

Ugriz zmije je bolan i  grozan način umiranja. Zmije koje su napale Izraelce, u pustinji  su nazvane "vatrene", vjerojatno zbog bolova koje je izazivao njihov otrov koji se širio krvotokom žrtve.

Postoje vrste zmije čiji otrov izaziva upalu, oteknuće, ali ne i smrt. Međutim, ujedi ovih zmija su bili smrtonosni. Biblija za zmije ovdje koristi pridjev "vatrene", što je u hebrejskom jeziku isti korijen i za riječ "serafim" (vatreni, sjajni).
 
Koliko ljudi je tada bilo u logoru u pustinji ? Prema podacima, bilo je nešto više od 600 000 muškaraca. Ako se dodaju još žene i djeca, ukupan broj osoba se penje preko 2 000 000. Kada zamislite toliki broj ljudi, i kada tome dodate smrtonosne ugrize zmija, nije teško zaključiti da se broj umrlih povećavao  brže nego u slučaju  kolere. Možete  zamisliti strah  koji je vladao u Izraelskom kampu? A pokušajte  zamisliti život među zmijama otrovnicama?One su bile posvuda, u travi,u kućama, u krevetima, u ostavama. Bile su na svakom mjestu. Niste mogli ništa raditi,ni jesti ni spavati, zbog straha od zmija.

Ova nedaća je  dala  rezultate, Izraelci su uvidjeli u čemu je problem i došli su Mojsiju priznajući: "Zgriješili smo protiv stvoritelja i protiv tebe." A Mojsije. Začuđujuća je njegova sposobnost da se uzdigne iznad ljudskih reakcija u takvoj situaciji. On se moli za njih. Postoji nešto važno u odgovoru na molitvu, a što ne smijemo zanemariti. Odgovara na molitvu. Zmije su ostale, sotona ostaje, ali se osigurava lijek.

Mojsije  načini zmiju od mjedi i postavi je  na stub. Poruka uz to je bila krajnje jednostavna "Pogledaj i živi!" Nije mogao pomoći nikakav post, nikakve žrtve, nikakve molitve. Sve što je trebalo uraditi bilo je pogledati u bronzanu zmiju i ozdravljenje bi došlo. Bilo bi zanimljivo kada bi mogli vidjeti misli koje su se motale po glavama Izraelaca nakon ove upute. Gotovo da možemo zamisliti zbunjene poglede okupljene mase. Vjerojatno im se Mojsijeva uputa činilo poprilično glupavom. Ponekad se nama takvima čine mnoge  upute. Sjetimo se Namana Sirijca koji je mislio da je nerazumno da ide sedam puta se oprati u rijeci  Jordan kako bi ozdravio od gube. Sjetimo se NOA  koji je, prema mišljenju njegovih, izgubio razum kad je počeo graditi ogromni brod u vrijeme kada nije pala  ni jedna  kiša, a kamoli da je bilo neke veće poplave. Mojsijeve upute su sasvim sigurno većini ljudi tada izgledale apsurdne. Ali u slučaju Izraelaca, mi ne vidimo nikakvo izražavanje sumnje, nikakvu neodlučnost, nikakvo zapitkivanje, nikakvo gunđanje. Sve što vidimo je trenutna poslušnost u upute koje su im date.

Da li je bilo onih koji nisu htjeli pogledati? Znajući tvrdoglavost čovjeka, sasvim sigurno. I to ih je stajalo života. Ali drugi su zato rekli: "Nemam drugog izbora. Ako hoću izlječenje koje je ponuđeno  za ove fatalne zmijske ugrize, moram pogledati u bronzanu zmiju." Oni koji su vjerovali Mojsiju, koji su  prestali gledati dole, osvrćući se  u strahu od zmija i podigli svoj pogled u bronzanu zmiju – ti ljudi i žene su bili spašeni. Ne kaže se da su ostali živi jer nisu zadobili ugriz, nego da su oni koji su gledali gore umjesto dole bili izliječeni. Velika većina tih ljudi je nekoliko mjeseci kasnije, prošla suhim koritom Jordana i ušla u Zemlju gdje teče med i mlijeko, Zemlju koja im je  obećana.

 

Lijek koji je bio  ponuđen je bio test za vjeru naroda. Ova uputa o gledanju u bronzanu zmiju nije uopće bila racionalna, nije bilo nikakve logične povezanosti između gledanja u bronzanu zmiju i izlječenja od ugriza zmije. Oni su se samo  trebali odazvati  naredbi, ne zato što su to u potpunosti razumjeli, nego zato što je to  tako rečeno ljudima.

Bronzana zmija koju je Mojsije napravio i koju je stavio na štap, nekako čudesno je uspjela preživjeti sva putovanja i sve bitke izraelskog naroda u vremenu više od 700 godina. Većina poganskih naroda koja je okruživala Izrael je služila zmiji kao bogu plodnosti i mistične sile. Protokom  vremena, Izraelci su  počeli oponašati okolne običaje  i sami su  počeli  obožavati  bronzanu zmiju kao božanstvo.
Poput starih  Izraelaca, milioni ljudi širom svijeta  i danas obožavaju zmijoliki simbol, ali oni  su polako, ne znajući, uvučeni u idolopoklonstvo. Za ovaj pastirski narod, zmija podignuta na štap služila je kao snažan simbol koji su oni dobro razumjeli. Zmije su smrtonosna prijetnja za ovce. Pas može biti ugrižen od zmije i preživjeti bez nekog posebnog tretmana, ali ovca je mnogo nježnija i slabija. Ovo je jedan od razloga zašto pastir mora nositi štap. Zmija na štapu je jasan simbol poražene zmije. Pored ovog značenja  u tome je bio i bogat proročki višeznačan simbolički značaj ovog simbola. Biblija koristi zmiju kao simbol grijeha zla i Sotone. I ovdje ima takvo značenje ovaj simbol. Zmije koje su grizle Izraelce su izazivale smrt, ali zmija koja je podignuta na stub je bila lijek. Grijeh izaziva smrt kod ljudi, ali grijeh kad je bio podignut uočen,tad postaje  lijek. Zmija izaziva bolove, ali kada je na štapu postaje lijek postaje izlječenje.

Svi smo mi, samim rođenjem, zadobili ugriz "stare zmije. Kada je Mojsije postavio bronzanu zmiju na stup nije automatski došlo do  izlječenja. Narod je trebao pogledati u taj simbol vjerom da će biti izliječen. Vjerovati znači biti siguran u izlječenje. Rekli smo da se Mojsijeva uputstva o tome da se lijek nalazi u gledanju brončane zmije, vjerojatno Izraelcima činio apsurdnim.Ali to je tako.

Drugi korak ka izlječenju jeste poslušnost. Zamislite  situaciju. Zmija vas je ugrizla i počeli su jaki bolovi.  Usprkos bolovima, nekako ste se dovukli do svog šatora, ulazite u njega i legnete. Oko vas se skuplja  familija. Vi znate da je podignuta bronzana zmija koja je tu zbog izlječenja. Ali, umjesto da pogledate u nju, vi vapite za ozdravljenjem. Stanje se pogoršava, vi umirete, a vaša obitelj se pita: "Zašto?" Odgovor je jednostavan. Vaša vjera nije bila ona spasonosna vjera koja vodi ozdravljenju. Današnja popularna teologija se svodi na moto: "Vjeruj, samo vjeruj i bit ćeš spašen." Ali samo vjerovati nije dovoljno. Izraelce nije spasilo samo mentalno priznanje da se bronzana zmija nalazila tamo negdje na štapu. Mojsije  je rekao "Pogledaj!" Za one koji su ozdravili njihova vjera je proizvela poslušnost zapovijedi.

Prema izvještaju o Izraelcima, nije bilo ništa neobično biti ugrižen od zmije u okolnostima u kojima su se tada nalazili. Najvažnije je bilo kako su se kasnije ponašali Za Izraelce nije bilo izlječenja korištenjem moderne medicine, ni u alternativnoj medicini. Nije bilo lijeka bez  gledanja na simbol spasenja. Pogled na zmiju donosio je izlječenje. Novi život na zemlji - oni koji su pogledali na zmiju, nastavili su svoje putovanje. Novi život na nebu - oni koji su pogledali u zmiju, ušli su u obećanu zemlju. Sjeti se da je grijeh ušao u naš svijet onda kada je zmija uspjela navesti naše praroditelje da posumnjaju.

INFO NOA

KALENDAR

 

 

© 2006 - 2008 - Design by SM